Systémy požární ochrany prostupů stavebních konstrukcí
Kontrola a servis požárně bezpečnostních zařízení
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování technických služeb k ochraně majetku
Kontrola hasících přístrojů

Člen Profesní komory požární ochrany

Služby - Protipožární prostupy

Provádíme montáž protipožárních prostupů a ucpávek stavebních konstrukcí

V oblasti protipožárních prostupů provádíme:
 • kabelové lávky (prostupy, nátěry, obklady), požární odolnost až 180 minut
 • zvýšení požární odolnosti kabelů a kabelových svazků dle IEC A-332/3A
 • prostupy ocelových a plastových potrubí, požární odolnost až 180 minut
 • prostupy VZT potrubí, požární odolnost až 90 minut
 • stavební spáry, požární odolnost až 180 minut
 • návrhy technického řešení u komplikovaných prostupů
 • cenová nabídka v případě realizace zakázky zdarma
 • dodávka a montáž protipožárních dveří a mříží
 • související zámečnické práce
Při předání montáže protipožárního zabezpečení prostupů přikládáme "Protokol o jakosti dodávky", který obsahuje:
 • Údaje o investorovi, zadavateli a zhotoviteli zakázky
 • Doklad o vlastnictví osvědčení - Intumex, Promat, Hilti, Dunamenti
 • Ujištění o prohlášení o shodě
 • Předávací protokol (technická dokumentace)